Małgorzata Nowak

Kierownik Działu Rozwoju Oferty Marketingowej, Medicover

Marketerka i ekspertka w projektowaniu oferty wartości. Z branżą medyczną związana od 4 lat. Obecnie w Medicover odpowiada za rozwój oferty dla klientów biznesowych i Indywidualnych na bieżąco reagując na zmieniające się potrzeby klientów i pacjentów. Współtwórca nowego podejścia do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników „Zdrowa Firma” w Medicover.

Absolwentka brytyjskiego programu The Chartered Institute of Marketing – Diploma in Professional Marketing. Obecnie także wykładowca tematyki Value Proposition i Customer Experience.

Data i temat wystąpienia: