Marzena Dalka

Doświadczony menedżer z 25-letnią praktyką biznesową w HR na najwyższych szczeblach zarządzania.

Certyfikowany Interim Manager® z 25 letnią praktyką biznesową w HR na najwyższych szczeblach zarządzania w środowisku korporacyjnym oraz mniejszych firm z różnych sektorów: produkcja, logistyka, finanse i ubezpieczenia, projekty inżynieryjne.  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 7 lat jako interim manager optymalizuje procesy i przygotowuje ludzi do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu.
Jej motto zawodowe to „sukces budują ludzie”. Ludzie z pasją.
Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Data i temat wystąpienia: