Monika Smulewicz

Partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem kadr, płac i rachunkowości, Grant Thornton

„Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.”

Ekspert, praktyk, a nade wszystko pasjonat prawa pracy. Zawodowo, od ponad 20 lat, „sparingpartnerka biznesu”. Partner i dyrektor zarządzająca outsourcingiem kadr, płac i rachunkowości w Grant Thornton. Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z  którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje. Od wielu lat, na salach szkoleniowych, edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

Zamiłowanie trenerskie doprowadziło ją do stworzenia kolejnego w karierze projektu szkoleniowego, autorskiej Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego wpisanej na listę placówek oświatowych MEN, która jest spełnieniem jej marzeń o edukacji bez barier terytorialnych – w projekcie z sukcesem przeszkolonych zostało już ponad 5000 osób z całej Polski.

Jej znakiem rozpoznawczym jest zamiłowanie do czasu pracy – Monika Smulewicz jest pomysłodawcą i partnerem merytorycznym oprogramowania do planowania i rozliczania czasu pracy, aplikacji chmurowej ePlanneR.pl.

Prywatnie zakochana w rozwoju osobistym, kwiatach i wartościach rodzinnych.

All session
by Monika Smulewicz