Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Trener, mówca inspiracyjny, doradca i wykładowca akademicki.

Od 1996 r. trener, mówca inspiracyjny, doradca i wykładowca akademicki w zakresie:
• Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
• Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
• Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
• Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
• Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.
Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: Faced5, FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile.
Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP – Advanced Management Program” – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School.

Data i temat wystąpienia: