Roman Wieczorek

W latach 2010-2016 członek zarządu światowego Grupy Skanska,  pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego zarządu.

Przez istotną część kariery zawodowej był związany z jedną z największych firm budowlano – deweloperskich na świecie, szwedzkim koncernem Skanska. W latach gdy aktywnie tam pracował, przychody Skanska sięgały 70 mld zł rocznie, a firma zatrudniała ponad 50 tysięcy pracowników na kilku kontynentach.

W okresie 18 lat tej współpracy pełnił różne funkcje menedżerskie:

  • Dyrektora oddziału Skanska w Lesznie
  • Wiceprezesa, a potem przez blisko 5 lat Prezesa Zarządu Skanska w Polsce (2002 – 2009)
  • Przez 7 lat, jako pierwszy i jedyny Polak w 130 letniej historii Firmy, był członkiem Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu (2010 – 2016)
  • W latach 2015 – 2016 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze.

W 2016 roku zakończył karierę zawodową rozumianą jako bardzo operacyjną działalność menedżerską. Dzisiaj, dzieląc się zdobytym doświadczeniem zawodowym i życiowym, spełnia się w roli doradcy biznesowego, mentora, wykładowcy, mówcy. Współpracuję także z Uczelniami Wyższymi, firmami, fundacjami, zasiadając w różnych ich gremiach doradczych lub kontrolnych.

Data i temat wystąpienia: