Tomasz Krzeszowski-Waloszek

Praktyk biznesu - dyrektor ds. pracowników i komunikacji, pełnomocnik zarządu ds. epidemii Grupy Kapitałowej KGL w Warszawie.

Ekspert, menadżer i pasjonat branży HR. Specjalista psychologii pracy – absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener i coach oraz wykładowca, prelegent i autor artykułów z zakresu rozwoju osobistego i zarządzania w obszarze HR.

Data i temat wystąpienia: